Werkwijze

Home > Werkwijze

WERKWIJZE

Vanuit welke visie werk ik?

Mensen, of het nu kinderen, jeugdigen of volwassenen zijn, geven op hun Eigen Wijze aan op welke manier zij het beste geholpen kunnen worden. Ieder mens heeft tenslotte een geheel EIGEN WIJSheid.

Ieder mens is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht. Ik bekijk de cliënt vanuit zes verschillende invalshoeken tegelijk;

Medici onderzoeken en behandelen lichamelijke klachten;

Ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen de stress waaronder een kind lijdt;

Gedragstherapeuten richten zich op het aan- en afleren van gedrag;

Psycho-analytische therapeuten richten de aandacht op het onverwerkte verleden;

Systeemtherapeuten behandelen het hele gezinssysteem om een cliënt te helpen;

Transpersoonlijk gerichte therapeuten helpen om beter contact te krijgen met de bestaansgrond, de oorsprong van de mens.

Bovenstaande therapie-modellen hebben ieder hun tekortkomingen. In het belang van de cliënt selecteer ik uit de verschillende methoden, die interventies die voor de cliënt van belang zijn. Immers de cliënt (kind, jeugdige óf volwassene) staat centraal en niet de methodiek of visie van de therapeut.

Werkwijze

U kunt zich op eigen initiatief of na verwijzing van bijv. een arts, aanmelden voor de therapie.

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich zonder toestemming van ouders aanmelden voor de therapie.

Uitgangspunt is steeds dat de cliënt op bewust en onbewust niveau veel verschillende hulpbronnen heeft, die hem of haar kunnen helpen te bereiken wat hij of zij wil.

De sessies met kinderen duren 45 minuten. De oudergesprekken duren zo lang als nodig is (met een maximum van 1,5 uur). De sessies worden vastgelegd op camera, zodat er geen aantekeningen gemaakt hoeven te worden tijdens de gesprekken en de therapeut zich kan concentreren op het gesprek en het spel. De opnames zijn niet ter inzage voor derden (privé kind).

De sessies met jeugdigen vanaf 17 jaar en volwassenen, duren 60 minuten.

CONTACT

Julianalaan 21

5109 RH 's Gravenmoer

E-mailadres: info@eigenwijs-therapie.nl

Telefoon: 06-13783059

KvK:17258364

Routebeschrijving >

© 2022 Eigenwijs Therapie | Alle rechten voorbehouden | Privacy verklaring | CookiewetgevingGerealiseerd door NIKU Solutions